برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 طراحی قرارداد های خرید و فروش بین المللی
1396-12-13 08:30-12:30
100
2,500,000 ریال
1 جناب آقای دکتر بهمن متولی
2 سازمان های یادگیرنده
1396-12-13 13:00-17:00
100
2,500,000 ریال
0 جناب آقای دکتر علینقی مشایخی
3 تامین مالی پروژه های ساخت داخل
1396-12-13 08:30-12:30
100
2,500,000 ریال
0 جناب آقای دکتر مهران سپهری
4 تجربیات برتر در زمینه لجستیک از جمله تامین ابری
1396-12-13 13:00-17:00
100
2,500,000 ریال
0 جناب آقای دکتر اکبری جوکار
5 فرآیند طراحی و توسعه محصول
1396-12-13 08:30-12:30
100
2,500,000 ریال
0 جناب آقای دکتر جمال ارغوانی
6 مهندسی سیستم
1396-12-13 13:00-17:00
100
2,500,000 ریال
0 جناب آقای مهندس مسعود اسکندری
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.