برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 سیستم ارزیابی جامع و گریدبندی تامین کنندگان کالای ساخت داخل
1397-04-27 10:30-12:30
70
2,500,000 ریال
0 جناب آقای علی فرشیدفر
2 مبانی دیپلماسی تجاری برای صادرات کالای ساخت داخل
1397-04-27 09:00-12:30
70
2,500,000 ریال
1 جناب آقای مهندس سیف الهی
3 سازمان های یادگیرنده
1397-04-27 13:00-16:30
70
2,500,000 ریال
0 جناب آقای دکتر علینقی مشایخی
4 تامین مالی پروژه های ساخت داخل
1397-04-27 09:00-10:30
70
2,500,000 ریال
0 جناب آقای دکتر مهران سپهری
5 مهندسی سیستم
1397-04-27 13:00-16:30
70
2,500,000 ریال
0 جناب آقای مهندس مسعود اسکندری
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.