به اطلاع کلیه علاقه‌مندان شرکت در کارگاه‌های آموزشی "اولین همایش ملی ساخت داخل" می‌رساند، در برنامه و زمانبدی کارگاه‌های آموزشی تغییرات به شرح زیر ایجاد شده است:

 

1-     کارگاه " مبانی دیپلماسی تجاری برای صادرات کالای ساخت داخل" با تدریس جناب آقای مهندس سیف‌الهی جایگزین کارگاه جناب آقای دکتر بهمن متولی با موضوع "طراحی قراردادهای خرید و فروش بین‌المللی" شده‌است.

 

2-     کارگاه دکتر مهران سپهری با موضوع "تامین مالی پروژه‌های ساخت داخل" از ساعت 9:30 الی 10:30 مورخ 97/04/27 برگزار خواهد شد.

 

3-     کارگاه با موضوع "سیستم ارزیابی جامع و گریدبندی تامین کنندگان کالای ساخت داخل" و تدریس جناب آقای مهندس علی فرشیدفر، مدیر محترم آموزش و منابع‌انسانی شرکت تامین قطعات خودرو ساپکو از ساعت 10:30 الی 12:30 مورخ 97/04/27 برگزار خواهدشد.کارگاه های آموزشی اولین همایش ملی ساخت داخل

26 الی 27 تیرماه 1397- دانشگاه صنعتی شریف