آدرس دبیرخانه: 

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان حبیب الهی ، خیابان شهید قاسمی، جنب دانشکده انرژی،کوچه شهید تیموری، بن بست گوهر، پلاک2 ، واحد 10

تلفکس: 5-66028963

ایمیل:‌ nclc@sharif.ir

Refresh Code