با توجه به شرایط کشور استفاده از ظرفیت­­‌های داخلی جهت تحقق سیاست‌­های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی جزء اولویت­‌های اصلی کشور محسوب می­‌گردد. در این راستا شناسایی و استفاده دقیق از منابع، همچنین بهبود وضعیت الزامات حاکمیتی ساخت داخل در کشور بسیار مهم ارزیابی می­­‌گردد.

منابع اصلی جهت تحقق ساخت داخل شامل منابع انسانی نخبه و توانمند، منابع مالی، منابع زیرساختی و طبیعی و همچنین دانش و فناوری می­­‌توان اشاره نمود. در این میان بی تردید منابع انسانی نخبه و دانشگاهی می‌توانند کلیدی‌­ترین نقش در تحرک بیشتر در فضای ساخت داخل در کشور داشته باشند. غنی بودن کشور به لحاظ منابع فوق الذکر باعث می­‌گردد بستر لازم جهت ایجاد اقتصادی درون زا در کشور ایجاد گردد.

بزرگترین ضعف در این حوزه مدیریت منابع در راستای رسیدن به اهداف ساخت داخل در کشور می­باشد.

ضعف الزامات شامل مراحل مختلفی از قانون گذاری، اجرای قانون و نظارت صحیح بر اجرای قانون در دستیابی به بیشترین حجم ممکن ساخت داخل در کشور می­باشد.

هدف از این همایش تقویت فضای ساخت داخل در کشور از طریق پرداختن به 3 سطح مختلف شامل موارد ذیل می­باشد:

  •  مدیریت ساخت داخل از منظر پیمانکاران شامل بررسی فرآیندها، مدل­ها و روش­های ساخت داخل در کشور

  •  مدیریت ساخت داخل از منظر کارفرمایان شامل امکان سنجی ساخت داخل، ارتقاء سطح داخلی سازی، استراتژی داخلی سازی، خلق زنجیره تامین دانش بنیان و ........

  •  مدیریت ساخت داخل از منظر حاکمیت شامل قانون گذاری، اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون ساخت داخل.


                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                               حسین مختاری

                                                                                                                                                                                دبیر اولین همایش ملی ساخت داخل