با توجه به نام گذاری سال 1397 از سوی مقام معظم رهبری به نام "حمایت از کالای ایرانی" حمایت از توان داخلی در کشور می تواند به افزایش اشتغال و بهره وری، کاهش خروج ارز، رونق فضای کسب و کار و... منجر شود.لذا مرکز توسعه خودکفائی صنعتی شریف با توجه به تجربه مفید خود در طراحی و ساخت بیش از 60 تجهیز استراتژیک مورد نیاز کشور، قصد دارد همایشی تحت عنوان اولین همایش ملی ساخت داخل با هدف ترویج و فرهنگ سازی فضای ساخت داخل در کشور و حمایت از تولید ملی برگزار نماید.

این همایش بصورت سالانه و در سطح ملی برگزار می شود و در آن در مسائل مختلف ساخت داخل در سطوح علمی و عملی مورد ارزیابی واقع می گردد. از نقاط قوت این همایش میتوان به حضور افراد علمی کشور از دانشجویان تا اساتید صاحب نام در این حوزه، برگزاری کارگاه های گوناگون و نشست های تخصصی در قالب بحث های تأمین منابع مالی و قوانین بالا دستی در حوزه ساخت داخل اشاره کرد. همچنین ایجاد پانل های ارائه تجربیات سازندگان به یکدیگر از دیگر مزایای این همایش می باشد. در پایان لازم به توضیح است که در این همایش با حضور بزرگان قانون گذاری  و نمایندگان محترم مجلس به بحث های قانونی و مشکلات قانونی پیش روی سازنگان و کارفرمایان در زیرساختارهای حاکمیتی ساخت داخل پرداخته خواهد شد.